Registracija
Preduzeće
Porezni broj partnera *
Korisnik
Ime *
Prezime *
E-pošta *
Šifra *
Ponovite šifru *
Telefon
Fax
Mobilni telefon
Radno mesto
Komentar

Dobrodošli, nalazite se na stranici za registraciju novog korisnika.

Za uspešno obavljenu registraciju ispunite sva polja koja su označena sa zvezdicom.
Poreski broj partnera: unos treba da sadrži dvanaest brojeva.
Šifra: Šifra treba da sadrži 6 do 10 znakova

Poželjno je, da ispunite i ostala polja, koja nisu obeležena zvezdicom.

Kada popunite sve tražene podatke, kliknite na registracija i primićete informaciju o uspešnosti registracije.

Informaciju o autorizaciji registracije ćete primiti na e-mail adresu koju ćete navesti prilikom registracije.

Svi vaši unosi će biti zabeleženi.

REGISTRACIJA